Huisregels

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een massage, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarde en hiermee akkoord gaat.

 

 • Alle informatie die u voor, tijdens of na een behandeling met mij deelt of aan mij toevertrouwd is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen. Intake formulieren worden door mij veilig opgeborgen en zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

 

 • De diploma’s en certificaten die ik in mijn vakgebied heb behaald zijn voor u als cliënt beschikbaar om in te zien.

 

 • Tijdens de eerste afspraak stel ik u een aantal vragen over uw situatie zoals uw lichamelijke conditie, medicijngebruik, leefgewoontes, uw verwachtingen van de massage of behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van (juiste) informatie, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan uitvoeren.

 

 • Als u bent doorverwezen door een fysiotherapeut of dokter wil ik dat graag weten.

 

 • Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn die ik dien te weten om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen


 • Als u mij vergeet te informeren over eventuele ziektes of blessures, ben ik niet verantwoordelijk voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.


 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage tijdens de behandelperiode wel wenselijk is.


 • Bespreek met Praktijk Unique uw eventuele medicijnen gebruik, aangezien dit van invloed kan zijn op een massage.


 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u berekend.

 

 • Praktijk Unique geeft géén erotische massages.

 

 • Praktijk Unique is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

 • Drink na de massage altijd voldoende water om alle afvalstoffen uit uw lichaam te verwijderen.

 

 • Praktijk Unique vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige werkruimte en schone handdoeken. Het is zeer wenselijk als u ook aan hygiëne denkt.

 

 • Om ontspannen de praktijk in te stappen, adviseer ik je om op tijd te komen.

 

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mijzelf als u een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. Mochten er vragen of onduidelijkheden dan hoor ik het graag.